Vrste PUR pjena

1-K- jednokomponentna PUR pjena


1-K-PUR pjeni, za pjenjenje i stvrdnjavanje, je dovoljna kontakt sa atmosferskom vlagom. Dakle, za ovo pjena ne treba dodatne komponente. Da bi se ubrzao proces sušenja i postizanje bolje kvalitete pjene, preporučljivo je da se površina poprska s vodom prije i poslije pjenjenja. 1-K- PUR pjena stvrdnjava izvana, gdje vlaga djeluje prvo, prema unutra. Klasična primjena pjene je, kod ugradnje i izolacije prozora i vrata.


Zimska PUR pjena

Zimska PUR pjena je posebno razvijena pjene za montažu, kako bi se osigurala obrada na niskim temperaturama. Sa ovom pjenom obrada se vrši na temperaturama do -10°C. U zemljama s vrlo hladnim i visokim zimskim temperaturama, proizvođači takođe nude varijante zimske PUR pjene do  -20°C. Temperatura u dozi treba da je nezavisna i uvijek bude iznad +5°.


PUR ljepilo u dozi / Perimetarno ljepilo

Perimetarno ljepilo je alternativa za cementni malter i maltero ljepilo, koje u sebi ima određene prednosti i pruža sve pogodnosti, na različitim podlogama, prilikom obrade sistema za izolaciju i sistema za termoizolaciju. Kod ljepljenja sa PUR ljepilom/Perimetarnim ljepilom, mehaničko fiksiranje je nepotrebno, ako je podloga za ljepljenje prilagođena. Glavno prodručje gdje se PUR ljepilo u dozi upotrebljava su: sistem toplotne izolacije, sistem toplotne izolacije kod podrumskim zidova ili kod krovnih toplotnih izolacija.


B2 i B3 PUR pjene zapaljive kategorije

U Njemačkoj su u pravilu u prodaji PUR pjene zapaljive kategorije B2. To znači, da su PUR pjene kategorisane po standardu zapaljivosti DIN 4102-1, i da su obično zapaljive. Ova PUR pjena se može na cijeloj zgradi koristiti, osim u onim dijelovima sa posebnim zahtjevima za gašenje požara. Rijetko u prodaji imate dostupnu PUR pjenu kategorizacije B3 ( Lako zapaljivo). Pjena ove kategorizacije u njemačkom građevinskom sektoru nije dozvoljena.

2-K-dvokomponentna PUR pjena

2-K-dvokomponentnom PUR  stvrdnjava vrlo brzo i ravnomjerno i postiže veću snagu, u odnosu na 1-K-jednokomponentnu pjenu. Ova pjena se koristi gdje postoje visoki zahtjevi za snagu i što brže stvrdnjavanje i gdje se traži ujednačenost strukture pjene. Tipična primjena 2-K-dvokomponentne pjene, je montaža unutarnjih vrata. Prije početka, korisnik mora da aktivira drugu komponentu koja se u adekvatnom omjeru pomješa, nakon toga treba dobro izmučkati, a to je napisano detaljno u upustvima na svakoj dozi. Ravnomjerno obojena 2-K-dvokomponentna PUR pjena pokazuje uspješnost procesa miješanja. 2-K-dvokomponentna pjena mora se, nakon kemijske reakcije, potrošiti u određenom vremenu, koje je navedeno na svakoj etiketi.


PUR pjena za fontane i šahtove

Ova pjena je razvijena kako bi se omogućilo vodootporno vezivanje betonskih prstenova i šahtova. Može se koristiti prilikom postavljanja šahtova, kanalizacionih i septičih šahtova, kao i za kućne sisteme otpadnih voda. Ova posebno napravljena PUR pjena je otporna na razrijeđene kemikalije. Osim toga, ovu PUR pjene odlikuje njena otpornost na truljenje (otpornost na bakterije koje se naleze u zemlji).

PUR pjena za punjenje/šupljine

PUR pjena za punjenje/šupljine se uvijek koristi za učinkovito i brzo zatvaranje šupljina u zgradi. Npr. otvori u zidu za razne vrste cijevi, šahtovi za kanalice itd.

PUR pjene bez MDI slobodnog sadržaja na bazi silana

Ovo su montažne PUR pjene koje imaju poliuretansku osnovu, ali u sebi nemaju sadržaj slobodne  skupine Isocyanata, jer ova vrsta PUR pjene se pretvara u kemikalije nereaktivnog urethan sadržaja. Stvrdnjavanje i vezivanje ove vrste PUR pjene se događa na temelju reakcije silanske grupe kemikalija, a u dodiru sa vanjskom vlažnošću. Takođe ove vrste PUR pjena se ne trebaju posebno označavati i mogu se prodavati bez posebne zaštitne opreme (rukavica) za svakog potrošaća PUR pjena.

PUR pjena sa smanjenim slobodnim MDI sadržajem

PUR pjena sa smanjenim Isocyanatom je ona pjena u kojoj je koncentracija reaktivnog MDI (metilendifenil = = slobodni izocijanat) smanjena. Ove PUR pjene su podjeljene u dvije skupine:

A) <1% sadržaj monomera
  U ovim pjenama, sadržaj slobodnog MDI-a je smanjen na vrijednost ipod 1%. U prodaji za obične kupce, može se naći sa zaštitnom opremom (rukavicama).

B) <0,1% sadržaj monomera

 Ovakve vrste PUR pjena, njihov sadržaj slobodnog MDI-ja je toliko smanjen, na vrijednost od <0,1%. PUR pjene sa ovavkvim sadržajem slobodnog MDI-ja, ne podliježu posebnom označavanju i mogu se prodavati bez zaštitne opreme (rukavica) za svakog potrošača.

0 0