Održivost i zaštita klime

Kada je održiv izolacioni materijal: Ako je napravljen od prirodnih proizvoda, ili kad dugo i pouzdano ispunjavao svoju zadaću kao izolacioni materijal? Kod zaštite klime je bitno koliko energije uštedi izolacioni materijal i time pomaže sprečavanju formiranja CO2. Zahvaljujući svojim izolacionim vrijednostim, građevinska pjena za kratko vrijeme više uštedi energije, nego što je bilo potrebno za proizvodnju. Životni vijek PUR pjene je veći od 30 godina.

Sa montažnom pjenom štedimo CO2

Onaj tko sa izolacionim mjerama smanji potrošnju energije, čini aktivan doprinos zaštiti klime. Jer se automatski smanjuje emisija ugljičnog dioksida (CO2). Izolacioni materijali koji imaju visoke performanse, učinkovito doprinose zaštiti atmosfere. Važno je, međutim, da su spojevi (fuge) učinkovito zaptivene i izolirane. Bilo da se radi o zamjeni starih prozora ili o sanaciji energetsko učinkovitog krova, zida, poda ili stropa sa toplinskom izolacijom WDVS (EIFS): PUR pjena se iz doze koristi, za zaptivanje i izoliranje spojeva (fuga). Tako da, zapravo kasnije vlasnici mogu da imaju dobitak energije. To naravno je dobro za finansije, kućni budget i klimu.

Recikliranje

Kroz svoj dugi životni vijek PUR pjene smanjuje potrebu za grijanjem i hlađenjem, što samim tim smanjuje i emisiju CO2. To doprinosi održivosti. Ali kako je jedan građevinski materijal održiv, ovisi, u kojoj se mjeri može koristiti nakon upotrebe. Osušene i stvrdnuta izolacijona pjena se može lako reciklirati i tako se dobija nazad dragocijena energija, koja se koristila za njenu proizvodnju.

Slika 91
0 0